Szóbeli témakörök

 

MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
A szóbeli elbeszélgetés témakörei
Biokémia
 1. A nukleinsavak (DNS és RNS) szerkezete és funkciója.
 2. A fehérjék szerkezete, osztályozása, működése.
 3. Az enzimek, mint biológiai katalizátorok. 
 
Genetika
 1. Az öröklődés menete, a DNS replikációja.
 2. Génsebészet, klónozás, PCR, genom programok.
 3. Növények és állatok nemesítésének alapelvei.
 
Sejtbiológia
 1. Az állati és növényi sejtek felépítése, sejtorganellumok.
 2. Transzport folyamtok, a sejtmembrán felépítése és szerepe.
 3. A génexpresszió mechanizmusa, transzkripció és transzláció.
 
Élettan
 1. A légzés és keringés élettana.
 2. Táplálkozás, emésztés és kiválasztás.
 3. Idegi és hormonális szabályozás.

 
Ajánlott irodalom:
Ádám Veronika (szerk.): Orvosi biokémia, Semmelweis kiadó, Budapest, 2001
Szabó G. (szerk): Sejtbiológia, Medicina, Budapest, 2004.
Fonyó A.: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina, Budapest, 2008.
Ádám Gy., Fehér O.: Élettan biológusoknak, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991
Dombrádi Viktor (szerk.): Molekuláris biológiai módszerek, DE OEC, Debrecen, 2004