General Information

 

„Modern oktatás modern környezetben”
 
Molekuláris biológia mesterszak a Debreceni Egyetemen

 

 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a molekuláris biológia legfontosabb eredményeit, a molekuláris biológia szemléletét és módszertanát, képesek molekuláris biológiai problémák multidiszciplináris megközelítésére, molekuláris biológiai módszerek önálló alkalmazására, tudományterületük alkotó művelésére, továbbfejlesztésére és eredményeik gyakorlati hasznosítására. Megszerzett ismereteik alapján képesek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
A Molekuláris biológia mesterszak interdiszciplináris jellegének megfelelően az oktatásban a Debreceni Egyetem három kara; az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK), a Mezőgazdaságtudományi Kar (MTK) és a Természettudományi és Technológiai Kar (TTK) vesz részt. A képzést az Általános Orvostudományi Kar koordinálja.
 
 
Az oktatásért felelős intézetek/tanszékek oktatóinak/kutatóinak létszáma jelenleg 380 fő, ebből a Molekuláris biológia oktatásában közvetlenül részt vesz 3 akadémikus, 35 akadémiai doktor (MTA doktora, DSc), és további 97 egyetemi doktori tudományos minősítéssel (PhD ill. CSc) rendelkező oktató. A tapasztalt oktatógárda mellett a modern képzés színvonalas infrastrukturális feltételeit is biztosítjuk, többek között az új Élettudományi Épületben.
A képzési programban a közös törzsanyagot a következő választható specializációs szakmai modulok egészítik ki: bioanalitika, biokémia-genomika, genetika, immunológia, sejt- és mikrobiológia, molekuláris agrobiológia, molekuláris evolúcióbiológia és orvosbiológia-farmakológia.
 

A szakon 2 év alatt mesterfokozat (MSc) szerezheti, a diplomában szerepli szakképzettség megnevezése pedig okleveles molekuláris biológus.

Hogyan kaphatok a szakról további információt?

Általános információk: felvi.hu

További tájékoztatás kapható a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Tanulmányi Osztályán, Balogh Anita tanulmányi főelőadótól.
      levelezési cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98
      tel: (52) 416-634/55077
      fax: (52) 410 006
      e-mail: abalogh@med.unideb.hu

Szakfelelős: Dr. Csernoch László, egyetemi tanár, az Általános Orvostudományi Kar Dékánja
      tel/fax: (52) 455-865
      e-mail: aokdekan@med.unideb.hu

A molekuláris biológia mesterszakot előkészítő bizottság vezetője: Dr. Dombrádi Viktor, egyetemi tanár
      a bizottság névsora