Education

 

Milyen előzményei vannak a képzésnek?
 
A Debreceni Egyetem, az országban egyedül, 15 éve képez egyetemi oklevéllel kibocsátott molekuláris biológusokat. A hagyományos Biológus szak molekuláris biológia szakirányán, majd az önálló Molekuláris biológus szakán eddig mintegy 250 hallgató szerzett diplomát. A végzettek több mint 10 %-a egyetemi oktató lett, közülük többen egyetemi adjunktusi, illetve egyetemi docensi beosztásban vannak. A végzettek további 35 %-a alap- illetve alkalmazott kutatást végez. Nagyrészük orvosi kutatásokkal illetve gyógyszerfejlesztéssel foglalkozik, de megtaláljuk volt hallgatóinkat a genetikai, biotechnológiai és mezőgazdasági kutatások területén is. További 20%-uk feladata a termékfejlesztés és forgalmazás. Végzett hallgatóink 64 %-a kapcsolódott be a doktori (PhD) képzésbe, többségük már rendelkezik tudományos minősítéssel. A végzett hallgatók a Debreceni Egyetem és más hazai egyetemek doktori iskoláinak munkájába kapcsolódhattak be, többen neves külföldi kutatóhelyen dolgoznak. A sikeres osztatlan képzés folytatásaként a Molekuláris biológia mesterszakot elsőnek a Debreceni Egyetem indítja az országban. 
 

A Molekuláris biológia mesterszak képzési és  kimeneti követelményei, letöltés (pdf)

Ajánlott hálóterv (pdf)

A molekuláris biológus képzés hagyományai a Debreceni Egyetemen, letöltés (pdf)