Általános információ

 

„Modern oktatás modern környezetben”
 
Molekuláris biológia mesterszak a Debreceni Egyetemen

 

 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a molekuláris biológia legfontosabb eredményeit, a molekuláris biológia szemléletét és módszertanát, képesek molekuláris biológiai problémák multidiszciplináris megközelítésére, molekuláris biológiai módszerek önálló alkalmazására, tudományterületük alkotó művelésére, továbbfejlesztésére és eredményeik gyakorlati hasznosítására. Megszerzett ismereteik alapján képesek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
A molekuláris biológia mesterszak interdiszciplináris jellegének megfelelően az oktatásban a Debreceni Egyetem három kara; az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK), a Mezőgazdaságtudományi Kar (MTK) és a Természettudományi és Technológiai Kar (TTK) vesz részt. A képzést az Általános Orvostudományi Kar koordinálja.
 
 
Az oktatásért felelős intézetek/tanszékek oktatóinak/kutatóinak létszáma jelenleg 380 fő, ebből a molekuláris biológia oktatásában közvetlenül részt vesz 3 akadémikus, 35 akadémiai doktor (MTA doktora, DSc), és további 97 egyetemi doktori tudományos minősítéssel (PhD ill. CSc) rendelkező oktató. A tapasztalt oktatógárda mellett a modern képzés színvonalas infrastrukturális feltételeit is biztosítjuk, többek között az új Élettudományi Épületben.
A képzési programban a közös törzsanyagot a következő választható specializációs szakmai modulok egészítik ki: biokémia-genomika, immunológia, sejt- és mikrobiológia, és orvosbiológia-farmakológia.
 

A szakon 2 év alatt mesterfokozat (MSc) szerezheti, a diplomában szerepli szakképzettség megnevezése pedig okleveles molekuláris biológus.

 

 

Hogyan kaphatok a szakról további információt?

Általános információk: felvi.hu

További tájékoztatás kapható:

  Prof. Dr. Tóth Attila
  egyetemi tanár
  szakfelelős
  DE Általános Orvostudományi Kar
  e-mail:
atitoth@med.unideb.hu tel.: +36 52 411-600 / 56274
  

 

Tanulmányi ügyintézés: 

DE ÁOK Tanulmányi Osztály
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 110. szoba

HALLGATÓI FOGADÓÓRÁK
hétfő, szerda, péntek 9 - 12 óra 30
kedd, csütörtök 12 óra 30 - 16

Karcza Anikó tanulmányi ügyintéző
akarcza@med.unideb.hu
(52) 258-022 vagy (52) 411-717 / 58022 mellék

Pásztori Anna Mária tanulmányi ügyintéző
pasztori.anna@med.unideb.hu
(52) 411-717 / 58025 mellék

 

A felsőoktatásra vonatkozó kiemelt jogszabályok:

- 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nemzeti felsőoktatási törvény – Nftv.)
  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100204.TV
- 87/2015. (IV.9.) Kormányrendelet a 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról     
  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500087.KOR
- 248/2012. (VIII.31.) Kormányrendelet a 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
   https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200248.KOR
- 18/2016. (VIII.5.) Kormányrendelet (Képzési és Kimeneti Követelmények – KKK) 5. oldal
   https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600018.EMM&txtreferer=00000001.TXT

 

 

Egyetemi szabályzatok: https://unideb.hu/hu/szabalyzatok

 

Adatkezelési tájékoztató