Hirdetmények

2020.11.16
A Kormány 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idejére

 

2020.11.13
Vizsgajelentkezés kezdete: 2020. december 3. (csütörtök) 21:00 óra
Figyelem! A járványhelyzet alakulása változtathatja az időpontot. 

 

2020.11.02
Intézetlátogatások   Fontos! Az intézetlátogatásokon a részvétel kötelező, a hallgatók jelenlétí ívet írnak alá.

 

2020.10.20

Intézkedési Terv egészségügyi válsághelyzet időszakában az oktatási feladatok megszervezésére és végrehajtására a Debreceni Egyetemen (2020.10.14)
 

Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatosan - 2020.09.21
(Nemzeti Népegészgésügyi Központ)

 
Visszatérés karanténból:
- pozitív teszt után a hallgató leghamarabb 10 nappal térhet vissza, ha az utolsó 3 nap tünetmentes
- pozitív teszt után az a hallgató, aki a betegellátásban tölti a gyakorlatát, akkor térhet vissza, ha legalább 48 óra különbséggel két negatív tesztje van. Az első tesztelés leghamarabb a pozitív teszt utáni 8. napon történhet.
- önkéntes karanténból visszatérés a 10. nap után lehetséges, ha a tüntementesség fennáll
Figyelem! A hatóságtól vagy a háziorvostól kapott előírások - kizárólag akkor, ha szigorúbbak a fentieknél - felülírják az egyetem rendelkezéseit. 

 

 

2020.08.25

Vizsgakurzus engedélyek 2020/2021/1.
Sejtbiológia (AOMBSBI2) csak azok számára,
                - akik a 2019/2020/2. félévben legalább egyszer vizsgáztak
                - valamelyik 2019/2020/2. félévi vizsgán legalább 35%-os eredménye értek el
Sejt- és szervbiokémia (AOMBSBK2)

 

 

2020.07.20
2020/2021/1. félévi időszakok, határidők
 
Szorgalmi időszak: 2020.09.07.  - 2020.12.11. (14 hét)   
Vizsgaidőszak: 2020.12.14-2021.01.29. (7 hét)
Regisztráció a félévre: 2020.08.31. 20:00 - 2020.09.13. 23:59
Mintatantervi tantárgyak felvétele: 2020.08.31. 20:00 - 2020.09.13. 23:59
Szabadon választható tantárgyak felvétele: 2020.09.03.  8:00 - 2020.09.20. 23:59
Testnevelés tárgyak felvétele: 2020.09.02.  8:00 - 2020.09.13. 23:59
Kreditelfogadási kérvény leadása: határidő: 2020.09.13 23:59
(Kreditelfogadási kérvény: Neptun→"AOK  Kreditelfog. kérelem BSc - MSc 2020/2021/1" kérvény
kreditelfogadásról bővebben: tantárgyelfogadás menete)
Egyéni tanrendes kérelem leadása: 
(Pl. párhuzamos tárgyfelvétel, tavaszi tantárgy felvétele ősszel, nincs formanyomtatvány.)
ERASMUS kérvény leadása
(Bővebben az orvosi diagnosztikai analitikus BSc honlapján a GYIK menüben.)
Önköltség mérséklési kérvény
(Neptun→"BSc, MSc költségtérítési díj csökkentés - szociális helyzet alapján 2020/21/1" kérvény)
Vizsgajelentkezés kezdete: 2020. december 3. 21:00 
 
Fontos! Félévre regisztálni, tantárgyat felvenni és vizsgára jelentkezni csak akkor lehet, ha nincs tartozás!

 

2020.05.23

Hallgatói tájékoztató a COVID-19 pandémia idején szükséges óvintézkedésekről egyetemre történő belépéshez

 

 

2020.05.21
HÖK tájékoztató kollégiumi férőhely igénylésről a 2019/2020/2. félévi vizsgaidőszakban

 

2020.05.15

Pályázati felhívás Weszprémi-díj és Török József-díj elnyerésére a 2019/2020-as tanévben

 

 

2020.04.30.

Nyári kutató ösztöndíj 2020 pályázat  leírás, nyomtatvány
A pályázat leadási határideje: 2020. június 25.
A pályázat leadása:
   1. elektronikusan: neptun- ügyintézés - kérvények (kérelem+igazolások csatolása)
   2. papíron: neptunból kinyomtatott, aláírt kérelem+intézeti fogadónyilatkozat     
                       aláírva, lepecsételve leadandó a Tanulmányi Osztályra.

 

Oklevelek kiadása nyelvvizsga nélkül:

A nyelvvizsga hiánya miatt korábban ki nem állított oklevelek kiadásával kapcsolatos eljárásrend és technikai feltételrendszer kialakítása a Debreceni Egyetemen folyamatban van. Annak érdekében, hogy a közokiratok szabályszerűen kiállítva és hibátlan tartalommal kerüljenek egykori hallgatóink birtokába, az adatok ellenőrzése és az esetlegesen hiányzó vagy megváltozott adatok bekérése és rögzítése az elektronikus tanulmányi rendszerben kötelező, ennek a tevékenységnek az optimális, a hallgatók számára lehetőleg minél kisebb teherrel járó megvalósításán dolgozunk.Az oklevélkiállítás és átadás folyamatát úgy kell megszervezni, hogy az a járványhelyzetben is garantálja az átadásban érintett egykori hallgatók és az egyetem munkatársai egészségének megőrzését. Az oklevelek kiállításának és átadásának feltételeiről, körülményeiről az egyetem/kar honlapján keresztül, valamint az egyetem nyilvántartásaiban kezelt elektronikus címen tájékoztatjuk egykori hallgatóinkat.

 

2020.01.15

2019/2020/2. félévi időszakok, határidők

VÁLTOZÁS!!!

Szorgalmi időszak: 2020.02.10-2020.05.15 (14 hét) 2020.05.22  

Vizsgaidőszak: 2020.05.25-2020.07.03. 2020.07.10, de 2020.08.31-ig lehetséges a jegyszerzés

Regisztráció a félévre: 2020.02.03. 21:00 - 2020.02.16. 23:59
Mintatantervi tantárgyak felvétele: 2020.02.03. 21:00 - 2020.02.16. 23:59
Szabadon választható tantárgyak felvétele: 2020.02.06. 12:00 - 2020.02.23. 23:59
Testnevelés tárgyak felvétele: 2020.02.05. 08:00 - 2020.02.16. 23:59
Kreditelfogadási kérvény leadása: 2020.02.14 12:00-ig
(Kreditelfogadási kérvény: Neptun→"AOK  Kreditelfog. kérelem BSc - MSc 2019/2020/2" kérvény
kreditelfogadásról bővebben: tantárgyelfogadásról bővebben GYIK menü)
Egyéni tanrendes kérelem leadása: 2020.02.14 12:00-ig
(Pl. párhuzamos tárgyfelvétel, tavaszi tantárgy felvétele ősszel, nincs formanyomtatvány.)
ERASMUS kérvény leadása: 2020.02.14 12:00-ig
(Bővebben az orvosi diagnosztikai analitikus BSc honlapján a GYIK menüben.)
Önköltség mérséklési kérvény: 2020.02.17 12:00
(Neptun→"BSc, MSc költségtérítési díj csökkentés - szociális helyzet alapján 2019/20/2" kérvény)

 

Fontos! Félévre regisztálni és tantárgyat felvenni csak akkor lehet, ha nincs tartozás!

 

 

 

 

 

2020.01.21
Vizsgakurzus engedélyek 2019/2020/2.
- Anyagcserefolyamatok biokémiája (AOMBACS1)
- Génexpresszió és szabályozása - funkcionális genomika (BKG kv) (AOMBGES2)
- Sejt- és szervbiokémia (AOMBSBK2)
 

 

 

2019.09.09
Vizsgakurzus engedélyek 2019/2020/1.
Proteomika (BKG köt.vál.) AOMBPRO4
Molekuláris neurobiológia (OBF köt.vál.) AOMBMNB4

 

 

2019.08.26

2019/2020/1. félévi időszakok, határidők

Regisztráció a félévre: 2019.08.26. 20:00 - 2019.09.15. 23:59
Mintatantervi tantárgyak felvétele: 2019.08.26. 20:00 - 2019.09.15. 23:59
Szabadon választható tantárgyak felvétele: 2019.09.04. 12:00 - 2019.09.15. 23:59
Testnevelés tárgyak felvétele: 2019.09.04. 08:00 - 2019.09.15. 23:59
Kreditelfogadási kérvény leadása: 2019.09.16 12:00-ig
(Kreditelfogadási kérvény: Neptun→"AOK  Kreditelfog. kérelem BSc - MSc 2019/2020/1" kérvény tantárgyelfogadásról bővebben)
Egyéni tanrendes kérvény leadása: 2019.09.16 12:00-ig
(Pl. párhuzamos tárgyfelvétel, tavaszi tantárgy felvétele ősszel, nincs formanyomtatvány.)
ERASMUS kérvény leadása: 2019.09.16 12:00-ig
(Bővebben az orvosi diagnosztikai analitikus BSc honlapján a GYIK menüben.)
Önköltség mérséklési kérvény: 2019.09.16 12:00 (Neptun→"AOK BSc, MSc költségtérítési díj csökkentés - szociális helyzet alapján 2019/20/1" kérvény)

 

 

2019.04.15.

Nyári kutató ösztöndíj 2019  pályázat  leírás, nyomtatvány
A pályázat leadási határideje: 2019. május 15.
A pályázat leadása:
   1. elektronikusan: neptun- ügyintézés - kérvények (kérelem+igazolások csatolása)
   2. papíron: neptunból kinyomtatott, aláírt kérelem+intézeti fogadónyilatkozat     
                       aláírva, lepecsételve leadandó a Tanulmányi Osztályra.

 

 

2019.01.31
Vizsgakurzus engedélyek 2018/2019/2.
- Anyagcserefolyamatok biokémiája (AOMBACS1)
- Génexpresszió és szabályozása - funkcionális genomika (BKG kv) (AOMBGES2)
- Biofizika (AOMBBIF1)

 

 

2019.01.17
2018/2019/2. félévi időszakok, határidők
Regisztráció a félévre: 2019. február 4. 20:00-tól
Mintatantervi tantárgyak felvétele: 2019. február 4. 20:00-tól
Szabadon választható tantárgyak felvétele: 2019. február 5. 12:00-től
Testnevelés tárgyak felvétele: 2019. február 6. 7:00-től
 
A térítésmentes regisztráció és tárgyfelvétel vége: 2019. február 17. 23:59
 
OTKAB kérvények (kreditelfogadás, egyéni tarrend, ERASMUS) leadási határideje: 2019. február 13. 24:00 (kreditelfogadási kérvény Neptunon intézetenként!)
Kötségtérítésesek/önköltségesek számára a mérséklési kérelem leadása (Neptun): 2019. február 15. 12:00
 
Szorgalmi időszak: 2019. február 11. - 2019. május 24. (14 hét)   Figyelem! Az április 22-ei héten nincs oktatás!
Vizsgaidőszak: 2019. május 27. - 2019. július 12. (7 hét)

 

2018.12.04
2018/2019/1. félév végi vizsgajelentkezés
vizsgajelentkezési időszak: 2018.12.05. 21:00:00 - 2019.01.31. 12:00:00
bónusszal: 2018.12.04. 21:00:00 - 2019.01.31. 12:00:00
A félév zárása 2019. február 26. és március 4. között várható, utána módosítási lehetőség nincs!

 

 

2018.12.01
Szombati munkanapok
2018. december 15., szombat munkanap - december 31., hétfőt dolgozzuk le
2019. augusztus 10., szombat munkanap - augusztus 19., hétfőt dolgozzuk le
2019. december 7., szombat munkanap - december 24., keddet dolgozzuk le
2019. december 14., szombat munkanap - december 27., pénteket dolgozzuk le

 

 

2018.10.16

Intézetlátogatás beosztása    Figyelem! Az intézetlátogatásokon a részvétel kötelező!

 

2018.09.11

Hallgatói felmérés kérdőíve 2017/2018/1. félév, I. évfolyam

 

 

2018.08.28

Vizsgakurzusok a 2018/2019/1. félévben:
Sejt- és szervbiokémia (AOMBSBK2)
Cell and Organ Biochemistry (AO_MBE_SBK02)

 

 

2018.08.24

2018/2019/1. félévi időszakok, határidők

Regisztráció a félévre: 2018. augusztus 27. 20:00-tól
Mintatantervi tantárgyak felvétele: 2018. augusztus 29. 20:00-tól
Szabadon választható tantárgyak felvétele: 2018. szeptember 5. 12:00-től
Testnevelés tárgyak felvétele: 2018. szeptember 6. 6:00-tól
 
A térítésmentes regisztráció és tárgyfelvétel vége: 2018. szeptember 16. 23:59

 

OTKAB kérvények (kreditelfogadás, egyéni tarrend, ERASMUS) leadási határideje: 2018. szeptember 14. (kreditelfogadási kérévny Neptunon kérvényként!)

Kötségtérítésesek/önköltségesek számára a mérséklési kérelem leadása (Neptun): 2018. szeptember 12.

 
Szorgalmi időszak: 2018. szeptember 10. - 2018. december 14. (14 hét)
Vizsgaidőszak:       2018. december 17. - 2019. február 1. (7 hét)

 

 

2019.02.26

Tantárgyelfogadás menete

 

2018.08.23

Év végi vizsgálatok (átsorolás önköltséges képzésbe)

 

 

2018.03.22.

Nyári kutató ösztöndíj 2018  pályázat  leírás, nyomtatvány
A pályázat leadási határideje: 2018. április 22.
A pályázat leadása:
   1. elektronikusan: neptun- ügyintézés - kérvények (kérelem+igazolások csatolása)
   2. papíron: neptunból kinyomtatott, aláírt kérelem+intézeti fogadónyilatkozat     
                       aláírva, lepecsételve leadandó a Tanulmányi Osztályra.

 

2018.01.31

OTKAB kérvények (kreditelfogadás, egyéni tanrend, ERASMUS) beadási határideje: 2018. február 14. 16:00 óra
Kreditelfogadási kérvény: Neptun→Ügyintézés→Kérvények→Kitölthető kérvények fül→"AOK Kreditelfog. kérelem BSc - MSc 2017/2018/2" nevű kérvény

 

 

2018.01.31
Vizsgakurzusok a 2017/2018/2. félévben
Anyagcserefolyamatok biokémiája (AOMBACS1)
Biofizika (AOMBBIF1)
Biochemistry of metabolism (AO_MBE_ACS01)
Biophysics (AO_MBE_BIF01)
Molecular Immunology (AO_MBE_IMM01)
Radioisotope Techniques in Biomedicine (AO_MBE_ITE01)

 

 

 

 

2018.05.18
2017/2018/2. félév időszakai:
Regisztrációs időszak:                               2018.01.30. 20:00 - 2018.02.18. 23:59
Mintatantervi tantárgyak felvétele:                2018.01.30. 20:00 - 2018.02.18. 23:59
Szabadon választható tantárgyak felvétele:   2018.02.06. 12:00 - 2018.02.18. 23.59
Testnevelés kurzusok felvétele:                    2018.02.06. 12:00 - 2018.02.18. 23.59
Vizsgaidőszak:                                          2018.05.28 - 2018.07.13
Félév lezárása
(jegyekbeírás, ellenőrzés, javítás határideje): 2018.07.27

 

 

2018.01.02
Részletes vizsgaidőszaki tájékoztató - 2017/2018/1. félév

2017.12.08
A Tanulmányi Osztály tájékoztatója a 2017/2018/1. félévi vizsgaidőszakról.

 

 

2017.09.20

Mesterképzési szakmai ösztöndíj 2017 pályázat

 A pályázat leírása

 A pályázat leadási határideje: 2017. október 10. 

     A pályázat leadásának módja:

                       1. elektronikusan: NEPTUN - ügyintézés - kérvények     

                                               (kérelem+igazolások csatolása .PDF állományban)

             2. papíron: neptunból kinyomtatott, aláírt kérelem leadása a Tanulmányi Osztályra.

 

 

2017.10.18

Intézetlátogatási beosztás  - még alakulóban!
Az alapértelmezett helyszín a Tüdőklinika.

 

2017.09.05

Pótló kreditek teljesítésére javasolt tantárgyak

A tantárgyaknál előfordulhatnak előfeltétel beállítások, melyek nem engedik a felvételt, ilyen esetben a Tanulmányi Osztály jelentkeztet a kurzusra hallgatói kérésre.

 

 

2017.08.14

Vizsgakurzusok a 2017/2018/1. félévben:
Sejt- és szervbiokémia (AOMBSBK2)
Cell and Organ Biochemistry (AO_MBE_SBK025)

 

 

2017.04.21

 Nyári kutató ösztöndíj 2017  pályázat  leírás, nyomtatvány

A pályázat leadási határideje: 2017. május 19.

A pályázat leadása:
1. elektronikusan: neptun- ügyintézés - kérvények (kérelem+igazolások csatolása)
2. papíron: neptunból kinyomtatott, aláírt kérelem+intézeti fogadónyilatkozat 
                 aláírva, lepecsételve leadandó a Tanulmányi Osztályra.

 

2017.02.13

Vizsgakurzusok a 2016/2017/2. félévben:
Anyagcserefolyamatok biokémiája (AOMBACS1)
Génexpresszió szabályozás-funkcionális genomika (AOMBGES2)
Biochemistry of Metabolism (AO_MBE_ACS01)
 

 

2016.11.28

Vizsgaidőszaki tájékoztató 2016/2017/1. félévre

 

2016.09.30

Mesterképzési szakmai ösztöndíj 2016 pályázat

 A pályázat leírása

 A pályázat leadási határideje: 2016. október 21. 

     A pályázat leadásának módja:

                       1. elektronikusan: NEPTUN - ügyintézés - kérvények     

                                               (kérelem+igazolások csatolása .PDF állományban)

             2. papíron: neptunból kinyomtatott, aláírt kérelem leadása a Tanulmányi Osztályra.

 

 

2016.11.02  Intézetlátogatások (2016/2017/1. félévben I. évfolyam)

A beosztás a későbbiek folyamán még bővülhet, változhat.

 

 

2016.08.26

Regisztráció és tárgyfelvétel a 2016/2017/1. félévében

Regisztráció: 2016. augusztus 29. 20:00 – 2016. szeptember 18. 23:59
Kötelező tárgyak: 2016. augusztus 25. 8.00 – 2016. szeptember 18. 23.59
Kötelezően választható és mintatantervi szabadon választható tárgyak: 2016. augusztus 25. 8.00 – 2016. szeptember 18. 23.59
Testnevelés: 2016. szeptember 7. 16.00 – 2016. szeptember 18. 23.59
Szabadon választható (minden intézményi) tárgyak: 2016. szeptember 13. 12.00- 2016. szeptember 18. 23.59

 

2016.08.15

2016/2017/1. félévben engedélyezett vizsgakurzusok:

AOMBSBK2 Sejt- és szervbiokémia
AOMBSBI2  Sejtbiológia

 

 

2016.05.10.

Nyári kutató ösztöndíj 2016  pályázat  leírás, nyomtatvány

A pályázat leadási határideje: 2016. május 30.

A pályázat leadása: 1. elektronikusan: neptun- ügyintézés - kérvények (kérelem+igazolások csatolása)

                                2. papíron: neptunból kinyomtatott, aláírt kérelem+intézeti fogadónyilatkozat 

                                                  aláírva, lepecsételve leadandó a Tanulmányi Osztályra.

 

2016.02.17

2015/2016/2. félévben engedélyezett vizsgakurzusok:

AOMBIMM1  Molekuláris immunológia
AOMBACS1  Anyagcserefolyamatok biokémiája
AOMBGES2 Génexpresszió és szabályozása - funkcionális genomika (BKG kv)

 

 

2015.10.07

Mesterképzési szakmai ösztöndíj kiírása

 

 

2015.07.30

Beiratkozás a 2015. szeptemberében kezdő molekuláris biológia mesterszakos hallgatók számára:
2015. augusztus 27. (csütörök) 10 óra Élettudományi Központ F008 terem

 

 

 

2015.05.15.
Nyári kutató ösztöndíj 2015    pályázati felhívás, nyomtatvány

Benyújtási határidő: 2015. június 15. (hétfő)   

ELEKTRONIKUSAN: a NEPTUN - ÜGYINTÉZÉS - KÉRVÉNYEK - AOK BSc, MSc nyári szakmai gyakorlati ösztöndíj 2014/2015/2 kérvény kitöltésével és az igazoló dokumentumok feltöltésével

NYOMTATOTT FORMÁBAN: a Tanulmányi Osztályra leadott aláírt kérvénnyel és pályázati nyomtatvánnyal

 

2015.04.24
Állást Kínáló Fórum programja (2015.04.28)

 

2015.04.17
Kérdések az évkönyvbe

Válaszok ellenőrzése

 

2015.04.03
A 2014/2015-ös tanév diplomaosztó ünnepségének időpontja: 2015. július 3. (péntek) 10 óra, Díszudvar.
Érkezés: előreláthatólag 8-8:30 között.

 

2014.09.25  Intézetlátogatások (I. évfolyam)

 

2014.07.14  Engedélyezett időntúli vizsgák

 

2014.06.11.
Nyári kutató ösztöndíj 2014    pályázati felhívás, nyomtatvány, pontszámítás

Benyújtási határidő: 2014. június 25. (szerda)              
Benyújtás módja:
   -         CSAK ELEKTRONIKUSAN kitöltve, névvel ellátva a számolási Excel file-t
             az pasztori.anna@med.unideb.hu e-mail címre
   -         CSAK NYOMTATOTT FORMÁBAN a többi előírt dokumentumot
             a Tanulmányi Osztályra.

 

2014.03.05
Tanulmányi ösztöndíj sávok 2013/2014/2. félévre
 

2014.02.11
Engedélyezett dékáni hetes vizsgák

 

2013.11.29
Vizsgaidőszaki tájékozató 2013/2014-es tanév őszi félév

Vizsgaidőszak: 2013. december 21., 23.,30., 2014. január 2.  – február 7.
Tanulmányi füzetek/leckekönyvek felvétele: 2013. december 16-tól. Leadása: 2014. február 12-ig.

Részletes tájékoztató: 2011-ben és utána kezdők számára

 

2013.11.27
Mesterképzési ösztöndíjban részesülő hallgatók 2013/2014-es tanév

2013.10.25

További intézetlátogatások

 

2013.08.15
Beiratkozás a 2013-ban felvettek részére:

ideje:    2013. szeptember 4. (szerda) 10-13. óra
helye:  Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Élettudományi Központ, F.003-004. sz. előadó
 

2013.06.04
Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj

 

2013.05.17.
Nyári szakmai ösztöndíj pályázati felhívás, nyomtatvány, pontszámítás
Benyújtási határidő: 2013. május 31. (péntek)              
Benyújtás módja:
   -         CSAK ELEKTRONIKUSAN kitöltve, névvel ellátva a számolási Excel file-t
             az akarcza@med.unideb.hu e-mail címre
   -         CSAK NYOMTATOTT FORMÁBAN a többi előírt dokumentumot
             a Tanulmányi Osztályra.

 

2012.09.25

Intézetlátogatási időpontok az I. évfolyam számára

 

 

2013.11.12

Mesterképzési szakmai ösztöndíj pályázati felhívás 

 

2012.05.25.

Felhívás köztársasági ösztöndíjra, pályázati nyomtatvány

leadási határidő: 2012. július 11. (szerda) 10 óra Dékáni Hivatal

  

2013.04.15. A specializációs modulok felelőseinek és tanulmányi felelőseinek elérhetőségei (2013/2014-es tanév)