Képzés

A molekuláris biológia mesterszak képzési rendje

A molekuláris biológia mesterszak (MSc) képzés az alábbi specializációs modulokra épül: 

  • biokémia-genomika
  • immunológia, sejt- és mikrobiológia
  • orvosbiológia-farmakológia

 

A specializációs modulok felelőseinek és tanulmányi felelőseinek elérhetőségei a 2020/2021-es tanévben

(2019.01.03. változás: Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet új tanulmányi felelőse: Nizsalóczki Enikő.)

 

A specializációs modulok szerinti képzés biztosítása érdekében:

1. A hallgatók az első szemeszter szorgalmi időszakának végéig diplomamunka témát (témavezetőt és helyszínt) választanak. A diplomamunka témák (helyszínek és diplomamunka vezetők személye) a specializációs modul vezetők által kerülnek kijelölésre/felkérésre. A hallgató választása alapján a Tanulmányi Osztály a hallgatót a diplomamunka helyszíne szerinti specializációs modulba sorolja.

 

2. A Tanulmányi Osztály a specializációs modulokra jellemző mintatanterv összeállításával segíti a hallgatók számára a specializációs modulok szerinti zavartalan oktatást.

 

3. A záróvizsga során a hallgatók két kérdéssorból húznak: egyik a közös törzsanyagra (záróvizsga A-tételsor), míg a másik a hallgató specializációs moduljának megfelelő tananyagra (záróvizsga B-tételsor) fog vonatkozni. Ezekről bővebb információt a záróvizsga rendjével kapcsolatos oldalunkon olvashat. Fontos, hogy a specializációs modulba történő besorolás a diplomamunka témaválasztással eldől, ezen a későbbiek során módosítani nincs lehetőség. A záróvizsga kérdéssorokat a honlapon elérhetővé tesszük. A teljes szakra vonatkozó képzési követelmények innen letölthetőek.

 

A molekuláris biológus képzés előzményei  a Debreceni Egyetemen

A Debreceni Egyetem által képzett, egyetemi oklevéllel kibocsátott első molekuláris biológus hallgatók 1996-ban végeztek. Az azóta is folyamatosan folyó képzés során előbb a biológus szak molekuláris biológia szakirányán, majd az önálló molekuláris biológus szakán a molekuláris biológia MSc beindulásáig (2009. szeptember 1.) mintegy 250 hallgató szerzett diplomát. A végzettek több mint 10 %-a egyetemi oktató lett, közülük többen egyetemi adjunktusi, illetve egyetemi docensi beosztásban vannak. A végzettek további 35 %-a alap- illetve alkalmazott kutatást végez. Nagy részük orvosi kutatásokkal illetve gyógyszerfejlesztéssel foglalkozik, de megtaláljuk volt hallgatóinkat a genetikai, biotechnológiai és mezőgazdasági kutatások területén is. További 20%-uk feladata a termékfejlesztés és forgalmazás. Végzett hallgatóink 64 %-a kapcsolódott be a doktori (PhD) képzésbe, többségük már rendelkezik tudományos minősítéssel. A végzett hallgatók a Debreceni Egyetem és más hazai egyetemek doktori iskoláinak munkájába kapcsolódhattak be, többen neves külföldi kutatóhelyen dolgoznak. A sikeres osztatlan képzés folytatásaként a molekuláris biológia mesterszakot elsőnek a Debreceni Egyetem indítja az országban. 

 

A képzés előzményivel kapcsolatos bővebb információ az alábbi linkeken (html, pdf) érhető el.